Produktbeskrivning

Hoppolek består av en rund plattform där barn, med eller utan ståskal, kan stå fastspända. Genom knappar på en manöverpanel kan de sedan trycka fram rörelser i plattformen som belastar barnens skelett och stimulerar balansorgan: hopp, snurr och vibrationer. Enskilt eller allt på en gång. De kan även trycka fram musik och få en känsla av dans.

Hoppolek är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

Hoppolek MODELL: H4

Medicintekniskt hjälpmedel för lek och rörelse, klass IIa.

Tillverkare: Jump & Joy AB, Virkesvägen 19, 120 30 Stockholm.
Telefon: 070-574 20 28
Längd: 74 cm
Bredd: 65 cm
Höjd: 150 – 180 cm (Beroende av stativets höjd)
Vikt: Stativ med knä- bäcken- och bålstöd samt manöverarmar: 10 – 12 kg
Fundament: 70 kg
Vibration: Oscillerande rörelse genom en horisontell axel. Sinusvåg. Dubbelamplitud: 0,2 mm
Frekvens: 40-42 Hz
Acceleration: 33,35 m/s2 (3,4 G)
Hopp: 3 cm, 77 hopp/min
Acceleration:  17,65 m/s2 (1,8 G)
Rotation: Med en belastning på fundamentet på 67 kg: 8,5 varv/min. Utan belastning: 10 varv/min.
Övrigt: CD-spelare kan anslutas. Patentskyddad.
IP-klass: 30
Tillverknings-
material:
 Stålplåt: basplatta 4mm, övriga detaljer 2-3 mm stålplåt
Pris: 189 000 kr exklusive moms
Leasing: Wasa Kredit