Hoppolek och Läroplan för grundsärskolan

Hoppolek och Läroplan för grundsärskolan 2011

Hoppolek kan användas för att uppfylla läroplanens mål i bland annat följande delar.

Ämnesområden i inriktningen träningsskolan:

3.14 Estetisk verksamhet

Välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser.

Kunskapskrav: Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.

3.15 Kommunikation

Samspela med andra (rotationen ger möjlighet att rotera bort från eller till) Använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Kunskapskrav: Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.

3.16 Motorik

Använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik.

3:17 Vardagsaktiviteter

Att välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön. Undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner.

3:18 Verklighetsuppfattning

Reflektera över samband mellan orsak och verkan
Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning
Orsak och verkan
Tekniska lösningar (Föremål där enkla mekanismer såsom hävstänger används för att uppnå en viss funktion).