Finansiärer

Vi tackar följande finansiärer som givit bidrag eller villkorslån till utveckling av Hoppolek:

Stockholms Stads Uppfinnarstipendium (www.stockholm.se), ALMI företagspartner (www.almi.se),
Norrbacka Eugenia stiftelsen/Hjälpmedelsinstitutet (www.norrbacka-eugenia.se)/(www.hi.se), Neurologiskt Handikappades
Riksförbund (www.nhr.se), Agne Johanssons minnesfond/Svenska Uppfinnarföreningen (www.uppfinnare.se),
Forskningsprogrammet Kultur i vården (www.webbhotell.sll.se), Stiftelsen Promobilia (www.promobilia.se)
samt privat donation.

I februari 2011 gick Innovationsbron (www.innovationsbron.se) in som delägare.

Jag vill också tacka Karolinska Institutet, DS Innovation (www.ds.se) och alla de sandra som givit av sin tid och av sin kunskap som t.ex. Peter Jönsson, Centre for vibration comfort (www.cvk.se), Sven Löfgren (www.lofgren-eng.info), Connect östra Sverige (www.connect.se), Venture cup (www.venturecup.se), och alla modiga och glada barn och föräldrar som varit ovärderliga i utvärderingen av Hoppolek.