Om oss

IMG_8054-front

Alla barn stärker sin kropp och själ genom lek och rörelse. Hoppolek är framtagen för att ge barn med grava funktionshinder samma möjlighet till fysisk aktivitet och glädje som andra barn. Hoppolek gör det möjligt för dem att, på sina egna villkor, få uppleva sann rörelseglädje!