Beställning

Upsee är CE-märkt och ligger med i Hjälpmedelsdatabasen.

För frågor och beställningar rörande Upsee; kontakta Kristina Leksell på telefon 0708-81 37 55 alternativt kristina@jumpandjoy.se eller

Ylva Dalén på telefon 0705-74 20 28 alternativt ylva.dalen@jumpandjoy.se

 

Upsee2    upseeny

upsee3